Föreläsning

Vi lyssnade på en intressant föreläsning på temat MCT och Social fobi. Föreläsningen innehöll forskningsläget och utveckling av behandling. Den hölls av Henrik Nordahl , Norwegian University of Science and Technology. Föreläsningen arrangerades av Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige.