Helene

I en randomiserad studie har man jämfört 5 minuters Andningsträning med 5 minuters Mindfulness. Andningsträning gav en större förbättring i sinnesstämning och reducering av andningsfrekvens, medan samtliga betingelser gav effekt på minskad negativ emotion.https://www.cell.com/cell-reports-medicine/pdf/S2666-3791(22)00474-8.pdf