Helene

Hemkommen från Seoul där jag besökte den 10:e världskongressen i KBT. Jag var på två workshops. Den första var med Allen Miller som gick igenom CTRS-R. Instrumentet har reviderats då det varit låg interbedömar reliabilitet. Jag ska översätta den och sedan får vi testa om det blir en bättre samskattning. Den andra workshopen var med […]