Blog

Workshop om Hälsoångest

Den 21/10 hade vi nöjet att delta i en workshop om MCT for Health anxiety med Dr Robin Bailey. Det var hjälpsamt att få en modell presenterad som just riktar sig till hälsoångest.

I korthet så triggas hälsoångestpatienten av ett symtom som leder till att positiva antaganden aktiveras som i hälsoångestmodellen kallas ”Beliefs about Biased thinking”. Dessa finns i två former 1) positiva antaganden om negativa tankar (om jag tänker det värsta om mina symtom så känner jag mig tryggare, om jag oroar mig för min hälsa så hjälper det mig att hantera) 2) negativa antaganden om positivt tänkande (om jag tänker positivt om min hälsa så kan jag bli ouppmärksam på fara), för övrigt så känner man igen negativa antaganden (okontrollerbarhet och fara) samt CAS aktivitet (oro, ångest, beteenden)

Roligt att träffa MCT-kollegor och få påfyllning av MCT-tänk

 

GAD studie

Nu är Gad studien som genomfördes på Liljeholmens vårdcentral publicerad. Helene handledde terapeuterna som genomförde MCT behandlingen. Ulrika gjorde CTS-r skattningar (följsamhet till IUT).

Läs mer här (pdf)

Helene

Hemkommen från Seoul där jag besökte den 10:e världskongressen i KBT. Jag var på två workshops. Den första var med Allen Miller som gick igenom CTRS-R. Instrumentet har reviderats då det varit låg interbedömar reliabilitet. Jag ska översätta den och sedan får vi testa om det blir en bättre samskattning. Den andra workshopen var med Emma Cernis och titeln var ”Working with transdiagnostic Dissociative experience”. Intressant och än så länge ett område med begränsad forskning. Det var flera intressanta ”Invited adresses”. Jag lyssnade på Anke Ehlers som berättade om PTSD behandling (CT-PTSD). Gillian Haddocks ämne var suicidalitet hos patienter med psykos sjukdom. Sista dagen talade Michelle Craske om ”Positive affect treatment” inriktat på belönings hyposensitivitet. Jag besökte en del symposier bl.a. internetbehandling vid social fobi och transdiagnostisk behandling.

Förutom kongressen så var Seoul en fantastisk stad att besöka.

Ulrika

den 24/5 hade vi nöjet att lyssna på Professor Odin Hjemdal som pratade om MCT för depression. Det var nyttigt och lärorikt att bli uppdaterad av Odin som generöst delade med sig av sina erfarenheter. Tack!

Ulrika

Terminen närmar sig sitt slut och då genomför vi många CTSR skattningar på studenternas samtal. Det är alltid bra att uppdatera sig på skattningsskalan och extra lägligt var det då att vi fick hålla i en workshop på KCP i fredags 5/5. Tack till deltagarna för givande diskussioner!

Ulrika

För någon vecka sedan fick vi möjlighet att lyssna på en föreläsning av Eivind Rauø Strand som verksam i Trondheim. Han forskar på MCT vid personlighetssyndrom. Det var inspirerande och lärorikt att lyssna på honom. En reflektion i efterhand är vikten av att lära sig de diagnosspecifika modellerna ordentligt innan man ger sig i kast med den generiska modellen.

Helene

I en randomiserad studie har man jämfört 5 minuters Andningsträning med 5 minuters Mindfulness. Andningsträning gav en större förbättring i sinnesstämning och reducering av andningsfrekvens, medan samtliga betingelser gav effekt på minskad negativ emotion.
https://www.cell.com/cell-reports-medicine/pdf/S2666-3791(22)00474-8.pdf

Ulrika

Beck Institute har utvecklat CTS-R som vi är vana att använda. Den nya versionen heter CTRS-R. Här nedan kommer en länk och mer info

https://beckinstitute.org/cbt-resources/resources-for-professionals-and-students/cognitive-therapy-rating-scale-revised-ctrs-r/

Föreläsning

Vi lyssnade på en intressant föreläsning på temat MCT och Social fobi. Föreläsningen innehöll forskningsläget och utveckling av behandling. Den hölls av Henrik Nordahl , Norwegian University of Science and Technology. Föreläsningen arrangerades av Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige.

KbtochMct.se